Cyberutskottet

Från K-sektionens Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Cyberutskottet (CybU) är ett relativt nytt utskott på K-sektionen, vars tidigare uppdrag låg under Informationsutskottet (InfU). Motionen om det nya utskottet röstades igenom av sektionens medlemmar på vårterminsmötet 2019 och det första cyberutskottet valdes in till HT2 2019.

Utskottet har hand om K-sektionens digitala plattformar så som hemsidan, instagram och facebook. CybU har också ansvar över arkiveringen på sektionen samt fotografering och videoskapande. CybU 2020 startade denna Wiki-sida till sektionen.

Utskottet består av en Mästare, 2 stycken Photographer, 2 Webmasters, 1 Regisseur och 4 Joner.

Poster

Cybermästaren

Har det översiktliga och ekonomiska ansvaret över utskottet. Sitter med i nämnden. Ser till så att arbetet går framåt och att saker händer.

Photographer

Fotograferar och förevigar alla event under året. Fixar även bilderna till funktionärssystemet.

Webmasters

Designar och hanterar sektionens hemsida.

Regisseur

Spelar in och redigerar filmer till sektionen. Oftast temafilmer till Sexmästeriet, pHöset och Styrelsen.

Cyberjoner

Sköter sektionens instagram och wikisida. Hjälper även utskottets övriga poster när de behöver hjälp.