PHaddergrupper

Från K-sektionens Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pHaddergrupper är grupper bestående av pHaddrar och Nollor. pHaddergrupperna utgör grunden för stora delar av Nollningen och de evenemang som hålls under Nollningen. Vanligtvis delas Nollorna upp i 7 stycken pHaddergrupper och 1 internationell pHaddergrupp. I de vanliga pHaddergrupperna brukar det vara cirka 17 Nollor, medan antalet Nollor i den internationella pHaddergruppen varierar mycket från år till år. Från 2015 till 2020 har antalet pHaddrar i pHaddergrupperna varierat. 2015, 2016 och 2017 bestod vare pHaddergrupp av 7 pHaddrar. 2018 och 2019 bestod grupperna av 8 pHaddrar, och 2020 av 9 pHaddrar.

pHadderroller

HuvudpHadder

Varje pHaddergrupp har en HuvudpHadder. Denna pHadder har extra ansvar för att samordna pHaddergruppen, att Nollor och pHaddrar mår bra och att alla har den information de behöver.


K-pHaktor

2018 infördes pHadderrollen K-pHaktor. K-pHaktorn är en del av pHaddergruppen med ansvarar främst för att anordna event under Nollningen och koordinera event med de andra pHaddergrupperna.


PluggpHadder

Rollen pluggpHadder skapades 2017. Åren 2017, 2018 och 2019 var pluggpHaddrarna inte en del av pHaddergrupperna. 2020 introducerades en pluggpHadder i varje pHaddergrupp. PluggpHaddern får utbildning i studieteknik och hjälper Nollorna studier Nollningen till exempel genom att hjälpa till med matten och Studiekvällarna.

Förteckning över pHaddergruppsnamn

Fram till 2013 hade pHaddergrupperna återkommande pHaddergruppsnamn. Med start 2013 väljs nya namn varje år av pHaddergrupperna själva. Från och med 2018 har det uppmuntrats att ha pHaddergruppsnamn som har koppling till årets Nollningstema

2020

 • Hydra
 • Boltz
 • cAMP
 • RedOx
 • Angles
 • Kosmos
 • Helios
 • Dipolaris

2019

 • Wise kids
 • Alkahäst
 • Karat
 • Para
 • Prima
 • XAOΣ
 • DeVices
 • Adeln

2018

 • Tea & Tea
 • Big Bang
 • DynaMice
 • BLAST
 • MinIONS
 • RADicals
 • Knallarna
 • ANNMALS

2017

 • Cyklohexan
 • Galactic
 • Silikon
 • Wild Types
 • Boss
 • Zebra
 • Hero
 • Pi kings

2016

 • Lions
 • TheBacon
 • Avocadros
 • Raptor
 • Helix
 • Toxic
 • Nuts”R”us
 • Bond

2015

 • REDO-X
 • ParaDice
 • PEPers
 • Molekül
 • BAR
 • Cellfie
 • FAB
 • Alkynes

2014

 • Dopameme
 • Punch
 • BaNaNas
 • Nacho
 • Turbulens
 • Omega-D
 • Neon
 • E-lemon-ators

2013

 • KNOx
 • K-Osmos
 • Oh Snap
 • Vinyl
 • Karbokatt
 • Radical Lobsters
 • Pipi