Skyddsutskottet

Från K-sektionens Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skyddsutskottet (SU) är ett av sektionens nyare utskott som jobbar för att sektionens medlemmar ska känna sig trygga här på K. Ser också till att Sektionen upprätthåller sin miljömärkning Sektionsgrodan genom att hjälpa de andra utskotten med sitt miljöarbete.

Utskottet består av en mästare, 2 miljösamordnare och 3 studerandeskyddsombud

Poster

Skyddsmästare

Har det översiktliga ansvaret över utskottet samt ansvar över att sätta en budget vid årets början. Sitter även med i nämnden.

Miljösamordnare

Ser till att sektionen hålls miljömärkt och hjälper utskotten med deras miljöarbete.

Studerandeskyddsombud

2 stycken med likabehandlingsansvar och en med fysiskt ansvar, dessa värnar om sektionens medlemmars psykosociala hälsa samt ser till att sektionens lokaler är som de ska och håller de krav som ställs.