Studierådet

Från K-sektionens Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Studierådet (SrBK) ansvarar för studiebevakningen av alla kurser som erbjuds på K och B programmet. Ser till så att allt i vår utbildning fungerar som det ska och för studenternas talan.


Utskottet består av en ordförande, 2 Vice och 6 stycken ledamöter.

Poster

Studierådsordförande

Har det översiktliga ansvaret över utskottet samt ansvar över att sätta en budget vid årets början. Sitter även med i nämnden och håller i SrBKs protokollmöten. Sitter även med i programledningen och för studenternas talan.

Vice Studierådsordförande

En grundblocksansvarig och en specialiseringsansvarig. Ansvarar för studiebevakningen för respektive nivå. Sköter mycket av kommunikationen med kursansvariga lärare.

Studierådsledarmot

3 stycken på grundblocksnivå och 3 stycken på specialiseringsnivå. Hjälper ordförande och vice att övervaka utbildningen. Planerar även event tillsammans med resten av utskottet för att tex. få sektionens medlemmar att fylla i sina CEQ.