Styrelsen

Från K-sektionens Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen är ytterst ansvariga över sektionens verksamhet och ekonomi och är sektionens högst verkställande organ.


Utskottet består av Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör, samt fyra styrelseledamöter.

Poster

Ordförande

Har det översiktliga ansvaret över utskottet och hela sektionen. Är ansiktet utåt för K-Sektionen.

Vice ordförande

Ordförandens högra hand och hjälper denna i sina uppgifter. Leder även alla nämndmöten och har ansvar för accesser till Kemicentrums lokaler.

Sekreterare

Ansvarar för att föra protokoll och skicka ut kallelser till Protokoll- och Sektionsmöten. Ser också till att styrdokumenten är uppdaterade.

Kassör

Ansvarar för sektionens pengahantering och bokföring.

Styrelseledamot

4 stycken med var sitt ansvarsområde förknippat med de utskott de har under sig. De olika ansvarsområdena är event, fritid, PR och utbildning. De är kontaktpersoner till sektionens utskott och bistår dem med rådgivning och stöd.